Friday, July 22, 2016

Flevo Campus voor ontwikkeling Floriade


ALMERE - Met het oog op de Floriade in 2022 zijn er nieuwe, innovatieve ideeën nodig. De op te richten Flevo Campus voor hogeschool CAH Vilentum is speciaal bedoeld om dat soort ideeën te bedenken en uit te werken. Overigens hebben die ideeën niet alleen betrekking op de Floriade, maar ook op de vervolgontwikkeling van de stad Almere in zijn geheel. 

Kort gezegd wordt Flevo Campus een plek op het Floriadeterrein waar studenten, onderzoekers en bedrijven zowel fysiek als virtueel samenkomen om onderzoek te doen en innovaties te bedenken. Die innovaties hebben betrekking op de Floriade en op de verstedelijking van Almere. Niet voor niets koppelt de gemeente de wereldtentoonstelling Floriade deels aan de toekomstontwikkeling van de stad. En daar draagt de Flevo Campus op haar beurt dus weer aan bij. Het is ook niet voor niets dat de gemeente 13 miljoen euro wil investeren in de campus. Dat bedrag moet dan overigens komen uit het Fonds Verstedelijking Almere.
 
Combinatie
Concreet zal de Flevo Campus een combinatie zijn van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. De ideeën die daaruit ontstaan, moeten de stad verder helpen. Terwijl bedrijven er verschillende onderzoeksfaciliteiten zullen krijgen aangeboden, worden de daarop volgende onderzoeksresultaten getest met inzet van zowel onderzoekers, docenten als studenten.
 
Voedselvoorziening
De Flevo Campus is bijvoorbeeld een goede plek om na te denken over hoe de voedselvoorziening in de stad vernieuwd kan worden. ,,Wereldwijd neemt het besef toe om de voedselvoorziening in groeiende steden te veranderen en te vernieuwen. Deze ontwikkeling wil het college in Almere koppelen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen. Almere is een unieke plek voor de samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en instellingen. De Flevo Campus past in Almere: een stad waarin groen en gezond wonen zijn verenigd", aldus wethouder René Peeters daarover.
 
Eerste uitwerking
Hij zegt dat in de 'eerste uitwerking van Flevo Campus', dat deze week door het college van burgemeester en wethouders werd gestuurd richting de gemeenteraad. Dat betekent dus ook dat de plannen nog niet concreet zijn. Wel wordt duidelijk dat Flevo Campus zal worden ondersteund door drie onderzoeksgroepen van de Wageningen Universiteit en de TU Delft. Opleidingen bij bijvoorbeeld Windesheim zullen gaan aansluiten bij de thematiek, voornamelijk voeding, gezondheid en duurzaamheid, die bij Flevo Campus onder de aandacht wordt gebracht. Educatie zal overigens ook toegankelijk zijn voor jongeren en andere burgers uit de regio, 'zodat iedereen de kans krijgt te leren over gezonde voeding in een gezonde stad.'
 
Belang
Maar waarom is zo'n Campus zo belangrijk voor een stad als Almere? Het plan is er duidelijk over. ,,Voor Almere is het binden van kennisinstituten aan de stad van groot belang, omdat daarmee een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur opgebouwd kan worden die aantrekkelijk kan zijn voor innovatieve bedrijven. Met de komst van twee hogescholen en een aantal kennisinstituten is de basis gelegd, maar nu is het absoluut nodig om een doorontwikkeling te maken en ook wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan te bieden."