Sunday, December 11, 2016

Indoor Gardening Easy as Plant, Pick and Plate


OPCOMLink USA announced today its OPCOM Farm indoor gardening systems, which enable anyone to easily grow their favorite vegetables, herbs, sprouts and fruits inside their homes, year-round.

The GrowBox and GrowWall models couple OPCOM’s soil-free, hydroponic growing technology with proprietary color LED lighting tuned for optimal plant growth. These next generation indoor gardens enable 25 percent faster growth cycles, and eliminate the challenges of weeding, pests and weather normally associated with outdoor gardening.

GrowBox, a tabletop system incorporating four multi-wavelength LED lamps, is able to grow up to 50 plants at a time. GrowWall offers a space-saving vertical design with advanced LED tubes that support up to 75 plants displayed on five different levels. Both models use approximately 90 percent less water than traditional outdoor gardening, offering an environmentally friendly way to grow.

“Our gardening systems combine advanced lighting, water management, and horticulture know-how, making it easy and fun to grow produce that is even fresher than farm-to-table; we call it Farm-on-Table,” said Rajeev Mishra, Vice President and General Manager of OPCOMLink USA. “Given the overall concerns around eating safe and healthy fruits and vegetables, OPCOM Farm offers customers convenient and affordable solutions to personally grow clean and fresh food the entire year.”

The GrowBox and GrowWall are priced at $499 and $599 respectively, and are available on http://www.OpcomFarm.com and Amazon, right in time for the holiday season. 

“You don’t have to be a gardener to enjoy our products,” Mishra says. “We are finding a lot of interest among urban dwellers, conscious consumers looking for pesticide free and non-GMO produce, and parents wanting to nurture an interest in their kids for healthy eating. It’s also a great option for seniors and others who would like to garden without the physical toll.”

Given their impressive water conservation and zero carbon footprint, such systems are considered a highly sustainable way to grow. 

“Hydroponics is the future of farming and food production,” Mishra maintains, “and OPCOM is committed to being at the forefront of this revolution.”

For more information and videos about OPCOM Farm indoor gardening products, visit http://www.OPCOMFarm.com.

About OPCOM
OPCOMLink USA Inc., based in Costa Mesa, Calif., is OPCOM’s regional sales and marketing headquarters for the Americas. The company was established in 2014 to introduce advanced imaging and lighting technologies in products that help people achieve smart, healthy, and simple lifestyles.

OPCOM is a global technology pioneer of advanced imaging and lighting solutions, delivering breakthrough technologies and quality products to the world’s top brands for over 20 years.

Tuesday, December 6, 2016

Floriade 2022 SubZero Pavillion

Dutch studio Doepel Strijkers has unveiled designs for a sunken pavilion with earth walls and a rooftop greenhouse, which will be built in Almere ahead of the Floriade 2022 horticultural expo (+ slideshow).


Construction is due to start this year on the SubZero Pavilion, which will be located on the artificial 45-hectare peninsula that fellow Rotterdam studio MVRDV is building especially for the expo.

SubZero Pavilion by Doepel Strijkers
The base of the building will be sunken down five metres below sea level, while the roof will function as an elevated winter garden.Inside, the structure will house an innovation workshop centred around the themes of nutrition, health and wellbeing.

"The high ambition of this sustainable and innovative construction sets the tone for other developments on the Floriade 2022 site," said Doepel Strijkers, whose other projects include a proposal for a huge inhabitable wind turbine in Rotterdam.

SubZero Pavilion by Doepel Strijkers
During the expo, the building will serve as the pavilion for Flevoland, a Dutch province established in the 1980s on land reclaimed from the Zuiderzee inland sea. The majority of the province sits five metres below sea level, hence the floor level of the pavilion.
Exposed walls below sea level will be clad in mirrors to create the illusion that the upper section is floating.
SubZero Pavilion by Doepel Strijkers
By contrast, the upper walls and roof will be constructed from earth with visible strata lines. A greenhouse will be located in the centre of the roof, surrounded by a grass garden.

"The design embodies the story of the 'making of' Flevoland," said the design team. "Innovative water management, sustainable energy and food production form part of its DNA."

SubZero Pavilion by Doepel Strijkers
"The building makes optimum use of the microclimate with natural shading, passive heating and cooling and natural ventilation," it continued.

"The massive earth roof is optimally used to create a comfortable indoor climate all year round. The climate greenhouse with a transparent glass solar chimney on the roof is a winter garden and regulates the natural ventilation."

SubZero Pavilion by Doepel Strijkers
MVRDV's design for a new peninsula over the Almere lake was pivotal to the city's winning bid to host the next edition of the Floriade garden festival, which is held in the Netherlands every 10 years.

As well as hosting the six-month festival, it will provide a new city quarter containing a university, offices, homes, hotels and leisure facilities.


The peninsula is still under construction, although the SubZero Pavilion could be open for use by students and start-ups by early 2017. The development team expect it to "buzzing with activity" all the way up to the Floriade launch.

"In doing so, it is not only innovative in 2016 but also in 2022," added Doepel Strijkers.
Located on the outskirts of Amsterdam, the city of Almere is just 40 years old and was also built on land reclaimed from the sea. Other recent projects in the city include a wave-shaped viewing platform and a pair of matching homes for a brother and sister.

Monday, November 14, 2016

Innovatiewerkplaats blikvanger Floriade 2022


Innovatiewerkplaats blikvanger Floriade 2022

In het voorjaar van 2017 start de bouw van het Paviljoen van Flevoland: de Innovatiewerkplaats. De provincie Flevoland zet met dit eerste gebouw op het Floriadeterrein de deuren wijd open voor bedrijven, studenten en kennisinstellingen, die zich willen inzetten voor duurzame innovaties.

In 2022 is Almere de trotse gastheer voor de Floriade. De 7e editie van deze wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities. De Floriade wordt hiertoe ingericht als een living lab waar allerlei urgente vraagstukken zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning centraal staan.

Gezamenlijk tot duurzame vindingen komen

De Innovatiewerkplaats fungeert als Paviljoen van Flevoland en is het eerste gebouw op het Floriadeterrein. De provincie Flevoland wil hiermee bedrijfsleven, studenten en kennisinstellingen experimenteer- en demonstratieruimte bieden om gezamenlijk te komen tot nieuwe duurzame vindingen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit en vooral – we hebben het hier natuurlijk wel over Flevoland – voedselproductie. Na afloop verrijst op de plek van de wereldexpo een nieuwe, groene stadswijk. Aeres Hogeschool, met faculteiten in Dronten, Almere en Wageningen, is een van de mogelijke eindgebruikers van de Innovatiewerkplaats.

Verhaal van Flevoland

Het ontwerp van de Innovatiewerkplaats komt van architectenkantoor DoepelStrijkers uit Rotterdam en vertelt het verhaal van Flevoland: waar eerst alleen water was, ontstond een unieke plek die gemiddeld 5 meter onder zeeniveau ligt. Vandaar de veelzeggende naam SubZero: een 5 meter dikke laag Flevolandse bodem wordt opgetild (inclusief groen) tot de NAP-lijn. Een spiegelgevel sluit de ruimte eronder af. Het paviljoen toont de belangrijkste hoogteniveaus van Flevoland, het groene dak symboliseert de vruchtbare Flevolandse grond.

In overleg met Aeres Hogeschool zijn 2 thema’s toegevoegd: circulaire economie en nature-based solutions. “Als ontwerper kun je zo veel leren van de natuur. Voor klimaatarchitectuur is een termietenheuvel een lichtend voorbeeld: alle heuvels verschillen qua vorm, maar de binnentemperatuur is overal ter wereld altijd hetzelfde”, vertelt architect Duzan Doepel.

 “Bij de Innovatiewerkplaats maken wij ook gebruik van zon, wind, bodem en groen en werken zo no-tech mogelijk. Het aarden dak zorgt het hele jaar door voor een behaaglijk binnenklimaat. En op het dak komen 3 glazen kassen – 1 grote en 2 kleine – die in de zomer zorgen voor een natuurlijke trek. Hierdoor wordt koele lucht van de schaduwzijde door het gebouw verspreid.”

Ademende gevel

Bouwen met bodem oftewel met zo weinig mogelijk cement, is lastig. “Allereerst moet je aantonen dat het qua kwaliteit gelijkwaardig is aan traditioneel beton. Samen met constructeur IMd uit Rotterdam hebben we gekeken naar alle vloeren en de bijbehorende risicoprofielen.

We zoeken de grenzen op, maar veiligheid blijft vooropstaan”, legt Doepel uit. De dragende wanden zijn gebouwd met compressed earth blocks van Oskam en worden afgewerkt met een stamplemen laag om het beeld van de Flevolandse bodem vast te houden. “In combinatie met biobased isolatiemateriaal zorgt leem voor een natuurlijke vochtregeling. Dit betekent dat we damp-open moeten detailleren. Met de thermische aarden massa kunnen we in de winter zon vangen en vasthouden. In de zomer koelen we de ruimte met nachtkoeling. Zodoende is het binnenklimaat deels op een low-tech manier te regelen.”


Innovatiewerkplaats blikvanger Floriade 2022De stamplemen laag op de wanden verwijst naar de Flevolandse bodem.

Tot slot is de Innovatiewerkplaats voorzien van allerlei technische oplossingen voor het sluiten van water-, energie-, materiaal-, afval-, en voedselkringlopen. Het is de bedoeling in de komende jaren steeds nieuwe innovaties toe te voegen – tot aan de Floriade in 2022. Doepel: “We hebben de bouwvergunning ingediend en starten naar verwachting komend voorjaar met de grondwerkzaamheden. En dan hopen we dat de Innovatiewerkplaats in september 2017 in gebruik genomen kan worden.” Naast IMd zijn M3E Groep (installaties) en An Archi (bouwmanagement) bij het project betrokken.

Didactische component

De Innovatiewerkplaats belichaamt de 4 pijlers van de Floriade – energizing, greening, healthying & feeding the city – en belooft een blikvanger te worden. “Het is een hedendaags design, er is niets geitenwollensokkerigs aan. En het heeft een didactische component: bezoekers zien bijvoorbeeld dat moerasfilters het regenwater opgevangen en hemelwater de toiletten spoelt. Met andere woorden, ook zonder toelichting begrijpen ze meteen hoe het werkt. Het is tastbaar en voelbaar.”

Komende 16 november vindt het Duurzaam Gebouwd Congres plaats in Almere, met het thema 'Circulaire provincie: zero energy, zero waste'.

Illustratie bovenaan: het dak van de Innovatiewerkplaats is een 5 meter dikke laag Flevolandse bodem. (Beeldmateriaal: DoepelStrijkers).

Friday, July 22, 2016

Flevo Campus voor ontwikkeling Floriade


ALMERE - Met het oog op de Floriade in 2022 zijn er nieuwe, innovatieve ideeën nodig. De op te richten Flevo Campus voor hogeschool CAH Vilentum is speciaal bedoeld om dat soort ideeën te bedenken en uit te werken. Overigens hebben die ideeën niet alleen betrekking op de Floriade, maar ook op de vervolgontwikkeling van de stad Almere in zijn geheel. 

Kort gezegd wordt Flevo Campus een plek op het Floriadeterrein waar studenten, onderzoekers en bedrijven zowel fysiek als virtueel samenkomen om onderzoek te doen en innovaties te bedenken. Die innovaties hebben betrekking op de Floriade en op de verstedelijking van Almere. Niet voor niets koppelt de gemeente de wereldtentoonstelling Floriade deels aan de toekomstontwikkeling van de stad. En daar draagt de Flevo Campus op haar beurt dus weer aan bij. Het is ook niet voor niets dat de gemeente 13 miljoen euro wil investeren in de campus. Dat bedrag moet dan overigens komen uit het Fonds Verstedelijking Almere.
 
Combinatie
Concreet zal de Flevo Campus een combinatie zijn van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. De ideeën die daaruit ontstaan, moeten de stad verder helpen. Terwijl bedrijven er verschillende onderzoeksfaciliteiten zullen krijgen aangeboden, worden de daarop volgende onderzoeksresultaten getest met inzet van zowel onderzoekers, docenten als studenten.
 
Voedselvoorziening
De Flevo Campus is bijvoorbeeld een goede plek om na te denken over hoe de voedselvoorziening in de stad vernieuwd kan worden. ,,Wereldwijd neemt het besef toe om de voedselvoorziening in groeiende steden te veranderen en te vernieuwen. Deze ontwikkeling wil het college in Almere koppelen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen. Almere is een unieke plek voor de samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en instellingen. De Flevo Campus past in Almere: een stad waarin groen en gezond wonen zijn verenigd", aldus wethouder René Peeters daarover.
 
Eerste uitwerking
Hij zegt dat in de 'eerste uitwerking van Flevo Campus', dat deze week door het college van burgemeester en wethouders werd gestuurd richting de gemeenteraad. Dat betekent dus ook dat de plannen nog niet concreet zijn. Wel wordt duidelijk dat Flevo Campus zal worden ondersteund door drie onderzoeksgroepen van de Wageningen Universiteit en de TU Delft. Opleidingen bij bijvoorbeeld Windesheim zullen gaan aansluiten bij de thematiek, voornamelijk voeding, gezondheid en duurzaamheid, die bij Flevo Campus onder de aandacht wordt gebracht. Educatie zal overigens ook toegankelijk zijn voor jongeren en andere burgers uit de regio, 'zodat iedereen de kans krijgt te leren over gezonde voeding in een gezonde stad.'
 
Belang
Maar waarom is zo'n Campus zo belangrijk voor een stad als Almere? Het plan is er duidelijk over. ,,Voor Almere is het binden van kennisinstituten aan de stad van groot belang, omdat daarmee een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur opgebouwd kan worden die aantrekkelijk kan zijn voor innovatieve bedrijven. Met de komst van twee hogescholen en een aantal kennisinstituten is de basis gelegd, maar nu is het absoluut nodig om een doorontwikkeling te maken en ook wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan te bieden."

Wednesday, February 24, 2016

Masterplan Floriade Almere 2022 - Go Greener!

In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtentoonstelling Floriade. Deze zevende editie staat in het teken van de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector. 
Download het Masterplan Floriade Almere 2022 – Go Greener! via http://floriade.almere.nl/fileadmin/files/floriade/BL_I._Floriade_2022_masterplan_2022.pdf.

De Almeerse Floriade gaat ook verder: kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid.

Tijdens de wereldtuinbouwtentoonstelling worden oplossingen verkend en ontdekkingen gedaan die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame en leefbare stad. Onder de vlag van Growing Green Cities combineert de Floriade, gelegen aan het Weerwater met zicht op het moderne stadscentrum, het beste van verschillende werelden: de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector, het streven van Almere om een ‘groene’ stad te zijn, het leven in de delta en de innovatieagenda van de Nederlandse economie. 

Deze ambities – in 2012 vastgelegd in het bidboek – zijn in dit masterplan vertaald in plannen, acties en beslispunten. Daarnaast bevat het de noodzakelijke informatie over het organisatiemodel, de business case en de partners waarmee wordt samengewerkt. Dit masterplan is met recht een volgende mijlpaal op weg naar de Floriade.

Het Masterplan is inmiddels vastgesteld door het college en aangeboden aan de gemeenteraad. Iedereen is van harte welkom tijdens de politieke markt om de behandeling van het Masterplan Floriade 2022 bij te wonen.

.Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen via floriade@almere.nl of via 036 527 72 88.